Get Social With Us

Jachthaven Schoonhoven

Voor de realisatie van recreatiewoningen, een horecagebouw, een dienstwoning en een onderhoudsgebouw is aan Bosman Bouwvergunningen & Advies opdracht verstrekt om het project mogelijk te maken. Na gesprekken met de gemeente en Rijkswaterstaat (vanwege buitendijks gebied) is een bestemmingsplan opgesteld. Door het buitendijks gebied is gekozen voor recreatiewoningen op palen zodat er bij hoogwater in de wintermaanden (1 a 2 keer) geen problemen ontstaan. Het project is dan ook een uitdaging om met alle belemmeringen en partijen toch tot een oplossing te komen voor een mooi bouwplan op een unieke locatie naast de jachthaven nabij het centrum van de zilverstad Schoonhoven.