Get Social With Us

Woning in Uithoorn

De eigenaar van het perceel had reeds acht jaar tevergeefs bij de gemeente geprobeerd om, op een kavel van 1200 m² naast zijn woning aan het Zijdelmeer met de bestemming Tuin, een tweede woning te realiseren. Na inschakeling van Bosman Bouwvergunningen & Advies is het, ondanks tegenwerking van het college van B & W, gelukt om binnen een half jaar dit alsnog mogelijk te maken. Dit middels een unaniem raadsbesluit van 7 juli 2011 (15 van de 15 stemmen tegen het voorstel van B&W) om een tweede woning ter plaatse mogelijk te maken. Na het raadsbesluit is een apart bestemmingsplan voor Zijdelveld 58 te Uithoorn opgesteld.